Bible

18--. Bingham, Hiram, Jr. [1831-1908]. MS copy of OT Bible Stories: Bible dictionary in Gilbertese. in: Bingham Collection. BM M5/G2/s.c.5.
1860. Bingham, Hiram & Minerva Clarissa (tr). Ana taeka napankai ara uwea ao ara tiakamaiu Iesu Kristo, ae kaetaki man taetae n 'elene. 43pp, 17.5x10.5cm, 200x. (First printing of NT - Ch. 1-12 Matthew, only)(under supervision of Rev. E .W. Clark). Honolulu (Apaiang). BM PL/PhilPam/333.
1863-4. Bingham, Minerva Clarissa. Te Boki Ni Karakinia Aomata ma bai Aika Taekinaki n Te O Tetemanti Aika Manga Taekinaki n te Nu Tete manti. 36pp, 300x.
1863? (nd). Bingham, Hiram (anon). Te euan(g)kerion are koreaki irouni Mataio. 4pp, 15x12.5cm. "First proofs from the press at Apaiang. 1863?" penciled on 1st page. HMCS 66.
1864. Bingham, Hiram. Ana reta bauro are te tia tuatua nako ia I-Ebeto. 20pp, 15x9.5cm, 54x. W.D. Hotchkiss (pr.).
1864. Bingham, Hiram. Te Euankerion are Ana Taeka Iesu Kristo, are Koreaki Irouni Ioane. 108pp, 15x9.5cm, 64x (on notepaper). W.D. Hotchkiss (pr.), GI, Abaiang.
1864. Bingham, Hiram (tr). Te Euankerion are ana taeka Iesu Kristo are koreaki irouni Mataio. 1, 122pp, 14.5cm, 325x. (1st book printed in the Gilbert Islands). Mission Press (anon), W.D. Hotchkiss (pr.), GI, Abaiang. UH MIC/1253/No. 4, ML 226.2/16B1.
1864. Bingham, Minerva Clarissa. Karaki aika Baibara, aika karakinia aomata ma bai ake a taekinaki n te O tetemanti ake a mana atonak i n te Nu Tetemanti. 36pp. GI, Abaiang (?).
1865. Mahoe, J.H. Te titiraki n te atua ao aomata. Te boki aei, e riai iroun te i-kawai ma ataei. 65pp, 14x9.5cm, 8x. GI, Tarawa.
1866. Bingham, Hiram. Te Euankerio are koreaki iroun Ioane, ae kaetaki man taetae n erene. 46pp, 16x9.5cm, 1000x. Bible Society, NY. UH PAC/BS335/G57J6/1866.
1866. Bingham, Hiram. Te euankerio are koreaki irouni Mataio, ae kaetaki man taetae n erene. 49pp, 16.5cm, 1000x. (Contains: Te euankerio are koreaki irouni Ioane, ae kaetaki man taetae n erene , and: Ana reta bauro are te tai tuatua maekoia I-Ebeto, 46pp). Bible Society, NY. BM PL/PhilPam/338, UH RARE/PAC/BS335/G5/1866.
1868. Bingham, Hiram. Ana taeka Ruka Temangina. 24pp, 14cm, 1000x. Honolulu. BM PL/PhilPam/735.
1869. Bingham, Hiram (tr). Aia makuri tan tuatua, ao e kaetaki man taetae n erene. 94pp, 17.5x10cm, 2000x. (E boretiaki n ana boreti uean oau), Honolulu. BM PL/PhilPam/730.
1869. Bingham, Hiram (tr). Te Euankerio are koreaki irouni Mareko, ae kaetaki man taetae n erene. 59pp 17.5x10cm, 2000x. (anon), J.H. Black, Honolulu. ML 226.3/19A1.
1869. Bingham, Hiram (tr). Te euankerio are koreaki iroun Ruka; ae kaetaki man taetae n erene. 92pp, 15.5x10.5cm, 1000x. H.M. Whitney, Honolulu. BM PL/PhilPam/335.
1869-70. Bingham, Hiram (tr). Epistle to the Romans. 40pp, 1100x.
1871. Bingham, Hiram (tr). Te Nu Tetemanti, ae ana taeka ara uea ao ara tia kamaiu are Iesu Kristo ae kaetaki man taetaen erene. Te boki I, 84,60,92,68,94,40,124, 18x11.5cm, 500x. (Matthew to Ephesians only. With the aid of Josep h Ekeuea). American Bible Society (anon, ltd edition), Honolulu.
1875. Leveque, Latuin Victor (anon). Taian titiraki n tuatua taekan te onimaki nakoia ana reirei Jetu-Kirito. 44pp. (ms. note on endpaper: Catéchisme en langue arorai par le P. Latium Lévêqu e). Bound with Taian tataro. Taonaki n ana Taonapoki te Epikopo, Papeete. UH Pac BX2128 G5 T35.
1877. anon. Religioser Glaube auf der Gilbert-Gruppe. in: Globus 31, 1877.
1880. Leveque, Latuin Victor (SSCC) [1844-1879]. Taian Reirei n te Taromaiuri are Koawa, ao taian Tataro aika teiteiaki ni Buoki'a Kaini Kiribati. 34pp, 16.5cm. ("ce doit être la reproduction du catéchisme en 'arorai' composé p ar le R.P. Latuin Lévêque SSCC, et d'abord imprimié à Tahiti"). Catholic Mission Press, Honolulu.
1881. Bingham, Hiram. Reirei aia kaini Kiribati aika beku n abamakoro aika Hawaii. 8 pp. Signed: "H. Beinam, Te tia taratarai akoaia kaini Kiribati ao te tia kawakinia i bukia tan Tau -taeka aika weteia iruwa. Honolulu, Jan. 1881". (Microfilm. Honolulu: Micronesian Dialects Microfilming Project, 1977. Item 27 of 213 on 12 microfilm reels, 35mm. master negative, 12 reels: Microfilm SM0231 item 27). Honolulu. UH MICROFILM S01565 item.27, HCMS 27.
1886. Bingham, Hiram (tr). Boki aika onoua mai nanon te O Tetemanti, aiki Iobi, Areru, Taeka n Rabakau, te Minita, ana anene To romon, Itaia, aika kaetaki man aia taeka ebera. 496 (406?) pp, 18cm, 1500x. Haw. Gazette Co., Honolulu. BM PL/615/T25.
1891. anon. Taian titiraki n tuatua taekan te onimaki ao te taromauri ae koaua ma taian Tataro nakoia ana reirei Jetu-Kirito aika kaini Kiribati. 86pp, 13.5cm. The Leader Printing Co, Steam Printers, San Francisco.
1893. Bingham, Hiram & Moses Kaure (tr). Te Baibara, ae ana taeka te Atua, ae kanoana te O Tetemanti ma te Nu Tetemanti, ae kaetaki man taeta e nako ake e moani koreaki iai. ii, 726,4,211, 20cm, 2000x. American Bible Society, NY. BM PL/615/T25, ML 220.5995/7A1.
1894. Bingham, Minerva Clarissa. Te Boki n rei te ware-b'ai: kaauani boretian te boki n iware-b'ai n taekani kiribati. 152 pp, ill. "Gilbert Islands arithmetic, published by the Hawaiian Board of Missions. Fourth editio n." (Microfilm. Honolulu: Micronesian Dialects Microfilming Project, 1977. Item 42 of 213 on 12 microfilm reels, 35mm. master negative, 12 reels: Microfilm SM0231 item 42). E boretiaki iroun Hawaiian Gazette Co., Honolulu. UH MICROFILM S01565 item.42.
1894 (?). Catholic Mission. Kakimoto toakin taekan ana maiu ara Uea are Ietu-Kirito n te tamnei, ma kaotiotakin te tamnei n ara taeka tani-korea te evagkerio are tapu. 3,78, xxii pp, ill, 21.5cm. P. Lethielleux, Paris. BM PL/615/K13.
1895. Bingham, Hiram. Te rikitianere ni Baibara, ae te boki ni kaoti nanon taeka ianena aika 376 aika n te Baibara ni kiri bati, ma te kankaotanti ae karako, ae te boki ae a kai reka mai nanona, n te aro are a, e, i, o, aika 400 aika araia aomata ma tabo aika kakanato. 104pp, and: Supplement, 16pp, 20.5cm, 1000x. Haw. Bd. of Missions, Honolulu. BM PL/PhilPam/336.
1895. Bingham, Hiram. Te rikitianere ni Baibara: ae te boki ni kaoti nanon taeka ianena aika 376 aika n te Baibara ni Kiri bati, ma te kankaotanti ae karako ... ma kanoani makoron te Baibara tabeua, ma kibu tabeua aika kakanato / e katauraoaki irouni Beinam. 104 pp, ill, 21 cm, indexes. "Gilbert Islands Bible dictionary, and pocket concordance of proper nam es and contents of the Bible; published by the Hawaiian Board of Missions." (Microfilm. Honolulu : Micronesian Dialects Microfilming Project, 1977. Item 46 of 213 on 12 microfilm reels, 35mm. master negative, 12 reels: Microfilm SM0231 item 46). E boretiaki iroun te botaki are Hawaiian Gazette Co., Honolulu. UH MICROFILM S01565 item.46, UH BS440 .B56 1895.
1895. Catholic Mission. Te Evagkerio are tapu mai rouni Mataio are Tapu are ana apotoro Ietu-kirito, n aia taetae kaini Kiri bati. translated by Eduard-Eugene Bontemps (?). xxix, 107,6, ill, maps, 18.5cm. B. Herder (pr), Fribourg en Brisgau, Germany. ML 226.2/17A1.
1895. Walkup, Alfred C. Bible, OT. mimeo - parts. GI, Butaritari.
1896. Bingham, Minerva Clarissa (Brewster) [1834-1904]. Te boki ni buobuoki'a aine ni Kiribati n aia botaki n taromauri. 71pp, 17cm. Gilbertese bible readings. (microfilm: Honolulu, Micronesian Dialects microfilming proje ct, 1977. item 47 of 213 on 12 reels, 35mm. master neg. SM0231). Hawaiian Board of Missions, Haw. Gazette Co. (pr.), Honolulu. BM PL/PhilPam/337, UH MICROFILM S01565 item 47.
1897. Bontemps, Edouard-Eugène. Je Ervangkerio mairouni S. Mataio. (12o), xxvii, 116pp. Herder, Freiburg.
1899. Bingham, Hiram. Te karaki ae taekan Iobi. 375-88, 17cm. Hawaiian Board of Missions, Honolulu. BM PL/PhilPam/731.
1899. Leray, Joseph. E na Mauri atinapanipan Jetu are moan te tapu n'aki toki. Karakin te Baibara ma te tamnei, ipukia at aei aika reireiaki irouia mitinare aika Katorika. 182pp, ill, 17cm. Charles Amat, Paris. ML 220.95/7A1.
1901 (nd). anon. Te boki ni kananakoa kain te ekaretia. 1p, 27x20.5cm. (on back, pencil: "form of Gilbertese letter of dismission, Kusaie, 1901"). Kusaie. HMCS 64.
1903. Bingham Institute. Topics n taromauri i bukin te kobowi ni kairake ni kataia ni kristian. 5pp, 13x9cm. Kusai. HMCS 55.
1903. Bingham, Hiram. Euankerio ake aua, ake Mataio, Mareko, Ruka, Ioane, ma kabaran nanoia irouni beinam. 326pp, 21cm. American Tract Society (for ABCFM, Boston), NY.
1903. Channon, Irving M. Te Nakoa Ni Minita ke Reirei Aika Tenua Ni Buoka Te Minita N Ana Makuri Ma B'Ain Te Ekaretia Tabeua. 100pp, 18.5cm. Mission Press, Kusaie.
1904. Bingham, Hiram. Te euankerio are koreaki irouni Mataio, ma kabaran nanona ma te rikitianere ni Baibara, aika oteaki irouni beinam. 131pp, (8vo), Matthew & commentary; 104pp, concordance & dictionary. Honolulu. BM PL/PhilPam/336.
1904-. Sacred Heart Mission. Karentare ni Kiribati (Calendar of the Gilbertese). Sacred Heart Mission, GI, Tarawa.
1905. Wouwer, Richard Van de. Te Katekitimo Are Kaetan Te Aro Ni Kiritian Nakoia Kain Te Katorika. 6, xix, 126pp, 19cm. SHM, Tilburg, Holland.
1907. Sacred Heart Mission. Kawain Te Kaipagaki. Cum permissu Superiorum. (16o), (12). SHM, GI, Abaiang.
1907. Wouwer, Richard Van de (tr). Karaki n te Nu Tetemanti, are aia karaki Ietu-Kirito ma ana apotoro ao karakin te ekaretia ni moani kateana (Bible Stories). ii, 169pp, (8o). Sacred Heart Mission, GI, Abaiang. ML 220.95/11A1.
1908. Cochet, Alexandre-Marie & Stephanus Van de Zande. Karaki N Te Ekaretia. (8o), (1), 286pp. SHM, GI, Abaiang.
1908. Goward, W.E. & Pastor Iupeli (compilers). South Gilbert Islands' Church Manual. Taiani kaetieti n te ekaretia. Compiled by the Rev. W.E. Gowar d and Pastor Iupeli, and unanimously accepted by the members of the South Gilbert Is. chruches, with their Pastors, Teachers, and Deacons. 32pp, 18.5cm. LMS, GI, Beru. UH PAC/BV3680/G5G68.
1908. Sacred Heart Mission. Karakin Apemama Mai Moana. ii, 44pp, (16o). SHM, GI.
1908. Sacred Heart Mission. Karakin Te Aro I Peru. (16o), 17pp. SHM, GI.
1908. Wouwer, Richard Van de. Te Taromaiuri Ni Katorika Taian Tataro N Te Pog Nakon Te Kapara Pure N Te Komunio - N Te Aoraki etc. (8o), (2), vi, 148pp. SHM, GI, Abaiang.
1909. Bingham, Hiram. Taekan Aia Makuri Tan Tuatua are koreaki iroun Ruka ma Kabaran Nanona iroun Beingam. 329-450, 20.5cm. American Tract Society for ABCFM, NY.
1909. Bingham, Hiram. Te rikitianere ni Baibara: ae te boki ni kaoti nanon taeka ianena aika 385 aika n te Baibara ni Kiri bati, ma te kankaotanti ae karako ... ma kanoani makoron te Baibara tabeua, ma kibu tabeua aika kakanato. 2d ed., 104 pp, ill. First ed. compiled by H. Bingham. "Second edition of 600 copies was printed ... from plates made by the photographic process by [the] Society in 1904." (Microfilm. Honolulu: Micronesian Dialects Microfilming Project, 1977. Item 61 of 213 on 12 microfilm reels, 35mm. master negative, 12 reels: Microfilm SM0231 item 61). Published for the American Board of Commissioners for Foreign Missions, Boston, by the American Tract Society, New York. UH UH MICROFILM S01565 item.61, BS440 .B56 1909a.
1909. Cochet, Alexandre-Marie. Te kapeaneani Kapiraki. (24o), 210pp. SHM.
1911. Sacred Heart Mission. Taekan Te Aro Are Riai Pa E Na Ataia Riki Ane Kani Bapetitoaki. (16o), (1), 53p, katenuani pweretiakina (3rd edition). SHM, GI.
1912. Cochet, Alexandre-Marie & Stephanus Van de Zande. Karakini kaotin Nei Maria i Lourdes (Our Lady of Lourdes). ii, 121pp, (16o). Sacred Heart Mission, GI. ML 235.2/1A1.
1912. Sacred Heart Mission. Taekan Te Tutia Are Takiription Te Tua Are Gkai. 157pp, 20.5cm. SHM, GI.
1912. Sacred Heart Mission. Taian Titiraki N Taekan Te Tetamenti Are Gkoa Ao Te Tetamenti Are Gkai. 147pp, 19cm. (Cover title reads: '1913'). SHM, GI.
1913. Wouwer, Richard Van de. Te Taromaiuri Ni Katorika 1 (Vicariatus Apostolicus Insularum Gilbertinarum et Elliciarum). Taian Ta taro Ma Taian Anene. (Sumptibus Et Typis Missionis). 513pp, (8o).
1914. Goward, W.E. Taian Taeka Aika A Na Warekaki Ni Kairaki Iaia Taromauri N Te Tabati Ana Toa Te Uea. Te Ieian. Te B abetito. Taunaki'a Mate. 26pp, 19.5cm. GI, Beru, Rongorongo.
1914. Iupeli, F.S., Rev. (tr.). Rongorongon te Nu Tetemanti. E moa mani bungiakin Ioane are te tia Babetito n toki ni mateni Bauro. i, 130pp, 19cm, 1st edition. LMP, GI, Beru, Rongorongo.
1914. London Missionary Society. Ana reirei Iesu, taian taeka n reirei i bukia ake a kan riki ba ana reirei Iesu ni koaua. (The young disciple: a manual for Gilbertese Catechumens). v, 67pp, 19cm. LMS, GI, Beru, Rongorongo. ML 230.01/1A1.
1914-. London Missionary Society. Kaotan te Ota (Making known the light). July 1914, Oct 1948, Oct 1949, Oct 1950, Jan 1951, July-Oct 1952, Feb-Oct 1953, 1954-61, 1963- to da te. (prior to 1963, quarterly; after 1963, appx. monthly; 1953-61 published by GI Mission, LMS. (eds: 1913-9, W.E.Goward & Pastor Iupeli. 1919-, G.H. Eastman. LMS, GI, Beru, Rongorongo, and Tarawa, Antebuka. ML 279.92/1.
1914-39. Sacred Heart Mission. Te Nutipepa (The Newspaper). No. 1-100, 1914-26; 145, Jan 1939. (Quarterly; prior to 3/23, monthly; replaced after WWII by Te Ito i Ni Kiribati, qv; founded in 1913 by A. Cochet). Sacred Heart Mission, GI, Abaiang (see: Hughes - 1989). ML MDQ989.206/1.
1915. Rongorongo Training Institution. Aia katei I-Iutaia. Aroia I-Iutaia ma aia katei aika a na kaotaki iai taeka tabeua man te Baibara. ( Jewish Customs and Manners). ii, 174pp, iii, 18.5cm. Rongorongo Training Institution (LMS), GI, Beru. UH PAC/BM700/L65, ML 296/5A1.
1916. Iupeli, F.S., Rev. Rongorongon ana Ekaretia te Mesia i aone aba nako. Church History in the Gilbertese Language - A tex t book for students. vi, 198, 18.5cm, 1st edition, 800x. LMSP, GI, Beru, Rongorongo.
1916. London Missionary Society. Te Katekitimo are karakinani baika koaua ake n te Baibara, ao titiraki ma kaeka. i, 32pp, 19cm. LMS, GI, Beru, Rongorongo. ML 238/11A1.
1919. Bell, Lettice. Karakinan aron Uman te Atua ae Kateaki n te Rereua (Tabernacle Talks with Little People). translated by B.E. Simmons. v, 88pp, 18.5cm. LMS, GI, Beru, Rongorongo.
1919. Cochet, Alexandre-Marie. Taian Takaramentu Te Kapaneani Kapiraki. 210pp, (16o). SHM, GI.
1919+. Eastman, George Hubert & Mrs. Goward, Miss Simmons, H.P. Bralsford, and Pastor Iupeli (?). Rongorongoia Mitinare aika kakanato aika tuatua. Te Euangkerio Ni Kamaiu nakoia kain aba aika ro. iv, 64pp, 22cm, pl. 10. (Kunz: Nei Misi Tauati (Mrs. Goward?), Nei Misi Timon (Miss Simmons?), Miti Itiman (Rev. G.H. Eastman), Pastor Iupeli, Misi Baratibota (H.P. Bralsford)). LMS - GI District Committee, GI, Beru, Rongorongo - LMS Training Institute.
1922. Bralsford, H.P. & C.S. Bralsford, G.H. Eastman, H.A. Arnold. Aia boki Ataei ma Rongorongo tabeua ao Banna. 59pp, 21.5cm, 500x. (Most articles unsigned, initialed: HPB, GHE, HAA). LMS, GI, Beru, Rongorongo.
1922. Eastman, George Hubert & W.H. Eastman. Iesu Kristo i buakoia aomata (Christ on Earth). 1st edition, 28pp, 18.5cm. LMSP, GI, Beru, Rongorongo.
1923. Eastman, George Hubert. Ana makuri ni kamaiu te Atua i nanon Jesu Kristo are te Tia kamaiu. (God's work of redemption throug h Jesus Christ the Redeemer) (a text book for students). xix, 80pp, 21.5cm. LMSP, GI, Beru, Rongorongo. UH PAC/BT775/E18, ML 231.2/1A1.
1923. Eastman, George Hubert & W.H. Katean Ana Ekaretia te Atua i aonaba. Te Kaotioti N Reirei I Bukin Te Me Ke Te Taromauri Ni Mitinare. 14p, 21.5cm. LMSP, GI, Beru, Rongorongo.
1926 (?). London Missionary Society. Te B'A Ao Kin. (The Rock and The Keys). Tera B'A are a kateaki te Ekaretia i aona? E Kaekaki Taian T itiraki aikai Man Taekan te Baibara i nanon te Boki aei. LMSP, GI, Beru, Rongorongo.
1928. Arnold, Hubert Arthur, Rev. I bukini Kristo ma Ueana. Boki n te Waki. No. 1. Rongorongon Swarup ao Te "Kameanti N Attock". 16pp, 18.5cm, 1000x. LMP, GI, Beru, Rongorongo.
1928. Eastman, George Hubert. Te Taua n te Ota. Te Kaotioti N Reirei I Bukin te Me. 8pp, 22cm, 200x. LMSP, GI, Beru, Rongorongo.
1930. Eastman, George Hubert. Aron te Atua (Christian Theology). 3v in 1; xv, 303pp, 1st edition. LMSP, GI, Beru, Rongorongo. UH RARE/PAC/BT75/E18, ML 230/4A1.
1933. Bach, Joseph M., Rev. (tr). Taekan te Aro (catechism and prayerbook for Catholic Schools). 80pp. Catholic Mission Press, GI. ML 238.2/9A1.
1933. Engelhardt, P. Gilbert-Insulaner sterben fur ihren Glauben. in: Hiltruper Monatshefte, 115-, April 1933.
1934. Kaua, P. Mary Slessor (Maria Tireta) are te mitinare te aine are anko Calabar (Karaba). 15pp, 18cm, 2000x. LMP, GI, Beru, Rongorongo. UH PAC/BV3680/G52S5/1934.
1935. Eastman, George Hubert. Ana boki te minita, are Kaetani Karaoan Taromauri Nako... iv, 96pp, 18.5cm, 500x. LMS Press, GI, Beru, Rongorongo. UH PAC/BX5141/E18.
1936. Eastman, George Hubert (tr.). Ana reta Bauro nakoia I-Rom. (commentaries on the epistle to the Romans I). iv, 78pp, 22cm. LMP, GI, Beru. UH PAC/BS2665.3/E17, ML 227.1/1A1.
1937. Lebeau, Jean-Marie-Joseph. Vicariatus Apostolicus Insularum Gilbertinarum. Taekan Te Mare ni Kristian. 11pp, 20cm.
1938. Fosdick, Rev. Harry Emerson [1878-]. Teuare Iesu (The Manhood of the Master). translated by E.M. Pateman & Pastor Kireata. iv, 245pp, 18cm, 1000x. LMP, GI, Beru, Rongorongo. UH PAC/BT201/F67, ML 232.8/1B1.
1940. Spivey, J.H. Te kamantere n taian Areru (commentary on Psalms). 125pp, 18.5cm. LMSP, GI, Beru, Rongorongo. UH PAC/BS1430/S64, ML 223.6/1A1.
1940. Terienne, Octavius, Bishop (MSC) [1902-]. Te reta ni Karemo, 1940. i, 15pp. (Bishop Terienne's Epistle at Lent, 1940). Catholic Mission, GI, Abaiang. ML 252.62/1A1.
1941. Eastman, George Hubert. Ana taetae ni kaikonaki Iesu (Parables of Jesus). viii, 278pp, ill, 18.5cm, 1500x. LMP, GI, Beru, Rongorongo. UH PAC/BT373/G5/1941, ML 226.8/3A1.
1941. MacFadden, C.H. & Robert Burnett Hall. A selected bibliography of Pacific area maps. Central Pacific: 64-71, 94-99. Institute of Pacific Relations, American Council, Studies of the Pacific No.6.
1941. Terienne, Octavius, Bishop. Taekaia ataei ma karo (ana reta ni Karemo te Epikopo O. Terrienne, 1941). 48pp. ("Talks with parents about children", Bishop Terienne's Epistle at Lent, 1941). Catholic Mission, GI, Abaiang. ML 249/2A1.
1942. Eastman, George Hubert. Aron te kabarabara (lectures on preaching). iii, 101pp, 21.5cm, 750x. LMP, GI, Beru. UH PAC/BV4219/G5E2, ML 251/1A1.
1942. Eastman, George Hubert. Te nakoa ni Minita (The calling of the Ministry). iii, 148pp (ltd edition), 21.5cm, 750x. LMP, GI, Beru, Rongorongo. UH PAC/BV660/E18, ML 253/3A1.
1942. London Missionary Society. Rongorongon te Nu Tetemanti. Te katenua ni boreti. E a katauraoaki irouia mitinare n te LMS, ba aia b'ai n reirei I-Kiribati. 168, [9] pp. LMP, GI, Beru. UH RARE/PAC/BS2315/L65.
1942. Scott, Charles Archibald Anderson [1859-], Cantab, & Aber. Te ethics n te Nu tetemanti are taekan te maiu ae raoiroi (Hulsean lectures on NT Ethics, 1929). translated by Rev. A.L. Sadd. iii, 102pp, 21.5cm. LMP, GI, Beru. UH PAC/BS/2545/E8/S35, ML 241/3A1.
1942. Terienne, Octavius, Bishop. Te Taromaiuri nakon Antiban Jesu: (ana reta ni Karemo te Epikopo Octava Terienne n te ririki 1942). ii, 17pp. ("The Worship of Jesus Christ", Bishop Terienne's Epistle at Lent, 1942). Catholic Mission, GI, Abaiang. ML 243/5A1.
1945. Eastman, George Hubert & Rev. T.R. Tarieta (tr). Te boborau i bukini Kristo, rongorongon taiani kaibuke aika kaibuken te...Kanuringan ana katebubua n ririki kaibuken te Aro are te "John Williams", are moa ni kab'akaki n te ririki 1844. 89pp, ill, 18.5cm, 1500x. (translation of "Voyaging for Christ: History of the LMS Missionary ships 'John Williams' "). LMSP, GI, Beru, Rongorongo. UH PAC/BV3670/E18, ML 279/9A1.
1947-. G & E I Public Relations Officer. Tero (Sail Ho!). No. 14, Jan 1947 to date (folio) mimeographed, monthly. (The first government sponsored journal in G. GI, Tarawa. BM AN/3.G/G46.
1948. Sutcliffe, Thomas Henry. Burabeti ao taetae ni burabeti (Prophets and Prophecies - adapted from 'The Prophetic Road to God'). translated by J.H. Spivey. 175pp, 18.5cm. LMSP, GI, Beru, Rongorongo. UH PAC/BS1506/S88, ML 220.15/3A1.
1949. Sacred Heart Mission. Te Tataro ni Katorika. 384, 238pp. Les Presses Missionnaires, Issy-Les Moulineaux. UH PAC/BX2015/A5/G5/1949.
1950-6. Pateman, E. May. Rongorongon te Baibara. 3 vols; Te Boki I (1950), vii, 293pp, 21.5cm, 1000x; Te boki II (1952), vii, 382pp; Te boki III (195 6), iv, 126pp, 21cm. LMSP, GI, Beru, Rongorongo. UH RARE/PAC/BS558/G5P3, ML 220.95/10A1-3.
1952. Sacred Heart Mission. Kauringko ae iangoan tokira aika aua, kaauani bweretiakina (Catholic Doctrine). ii, 79pp, illus. Sacred Heart Mission, GI, Abaiang, Tabwiroa. UH PAC/BX1754/K38/1952, ML 230.2/4A1.
1952-. Sacred Heart Mission. Te Itoi ni Kiribati (The Star of the Gilbertese). No. 3-87 Mati 1952- Mati 1959, ill, 21-35cm, (replaces Te Nutipepa, qv). SHM, GI, Abaiang, Tabwiroa. ML 266.2992/1.
1953. Catholic Mission. Jesu-Kristo: maiuna ae kaotaki n taian tamnei (Jesus Christ: Savior who gives light to souls). 48pp, ill. Catholic Mission, GI. ML 232.9/12A1.
1954. Catholic Mission. Te Baibara: Te Nu Tetamenti. xiv, 718pp. Catholic Mission Press, GI, Abaiang, Tabwiroa. UH PAC/BS335/G5/1954, ML 225.5995/19A1.
1958. Terienne, Octavius, Bishop. Taekan te nakoa n te Aro (ana reta ni Karemo te Ebikobo O. Terienne, 1958). 20pp. ("Words on the calling of religion", Bishop Terienne's Epistle at Lent, 1958). Catholic Mission, GI, Abaiang. ML 253/4A1.
196-. anon. Tutian te Tabati (ana boki te tia reirei). vi, 472pp. UH PAC/BX2015/A5/G5/1960z.
1965. Roman Catholic Schools. Taekan te aro ni Katorika. 255pp, illus. Apostolic Vicariate of the Gilbert Islands, Paris. UH PAC/BX1966/G5/A4.
1969. Sacred Heart Mission. Kawaiu nakon te tama, Iesu: Unit 5, teacher's book, Taekan te aro preparatory one and infants. a-b, 120pp, illus (adapted from 'With Christ to the Father', Vatican II edition, On Our Way series, W.H. Sadlier, Inc. Sacred Heart Mission, GI, Abemama, Manoku. UH PAC/BX930/K38.
197-. Catholic Church. Weekday Missal (celebrant). v, 588pp. UH PAC/BX2015/A5/G5/1960z.
197-. Catholic Mission. Bokin ana Taanga Nei Maria. 6pp. (Bound with Te Novena n tataro ke ruaiua te bong ma Nei Maria). Catholic Mission Press, GI, Tarawa, Teaoraereke. UH PAC/BX2160.2/N67.
197-. Catholic Mission. Kanoan te tutia. 8pp. The Catholic Mission, GI, Tarawa, Teaoraereke. UH PAC/BX2230.2/C38.
197-. anon. Rite of Confirmation: Rites for the Sick. 100pp (directions in English, texts in Gilbertese). UH PAC/BX2035.6/C6/G5/1970z.
197-. anon. Te tutia i nanon te wiki. 3v. UH PAC/BX2015/A5/G5/1970z.
1970. Nabetari, Baiteke. Indigenization of Worship in the Gilbert Islands. 60pp, bibl, B.D. thesis. Pacif.Theological Coll. UH BV3680.G5 N3.
1970. Uatioa, Ten Reuben (ed.). Te Rikirake (Mar. 1970). 16pp, (periodical).
1970 (c.). anon. E kabara te baibara ("The Bible made plain in Gilbertese"). 119pp. Rarama Pub.House, Suva. UH PAC/BS475.2/E53.
1974. Catholic Mission. Nei Maria, tinan Iesu ao tinara naba. 38pp, illus. (Bound with Te Novena n tataro ke ruaiua te bong ma Nei Maria - 197-). The Catholic Mission, GI, Tarawa, Teaoraereke. UH PAC/BX2160.2/N67.
1978. Langdon, Robert. American Whalers and Traders in the Pacific: A Guide to Records on Microfilm. PMB, ANU, Canberra.
1979. Bible Society in the South Pacific. Ti a tataro i bukin abara ae, Kiribati. 1 pamphlet. Bible Society in the South Pacific, Suva, Fiji. UH BZ 880809.02.
1980. Iosua, Pepine. The Family and the Church (KIPC) in the Islands of Abemama and Maiana in the Central Republic of Kir ibati. x, 124 leaves, ill, bibl 120-24. B.D. thesis, Pacific Theological College, Suva, Fiji, 1980. (photoc opy 1985? 34 cm). Pacific Theological College, Suva. UH HQ722.55 .I57 1980a.
1980. Toakai, Teairi. A Study of the Two Denominations in Tabiteuea, Kiribati: Kiribati Protestant Church and the Roman Ca tholic Church. 98pp, 31 cm, ts, bibl 96-8, B.D. thesis, Pacific Theological College, Suva (photocopy 1981, 33cm). UH BR1495.N6 T63 1980a.
1983. Healey, Norman. A Brief Introduction to the Kiribati Protestant Church. 15pp, ill, 22 cm, bibl. Kiribati Protestant Church, Bairiki Tarawa, Republic of Kiribati. UH BR1495.K5 H43 1983.
1985. Diocese of Tarawa and Nauru. Taekan te aro ni katorika. xiv, 229pp, 21cm. "Imprimateur: Paul Mea, m.s.c., Bishop of Tarawa and Nauru, Teaoraereke, 21 June, 1985". Teaoraereke, Kiribati.
1987. Delbos, Georges [1920-]. Nous mourons de te voir! = Ti mate ni kan moriko! "Des Chretiens". 406pp, 32pp of plates, ill, maps, 24 cm, bibl 390-400. collection dirigée pa r Jean-Claude Didelot. Le Sarment, Fayard, Paris. UH BX1691.K57 D45 1987.
1990. Tangaroa, Neemia. Jesus and the Political Authorities: Mark's teaching for Kiribati Christians' involvement in politic s. vii, 115 leaves, (photocopy, Pacific Theological College, Suva, Fiji 1993?, 30 cm) M.Theol. (Biblica cal Studies) thesis. Pacific Theological College, Suva. UH BZ 94B23.27.
1993. Tenten, Rumaroti. Worship in the M'aneaba: a Kiribati perspective. in: Pacific Journal of Theology.
nd. Berclaz, Aloys (MSC) [1883-] (ed). Te Rongorongo (The News). monthly, duplicated. SHM, GI, Nikunau.
nd. Catholic Mission. Te Evagkerio Are E Tapu N Ai Aron Santo Joane. (8o), 70pp.
nd. Catholic Mission. Te Evagkerio Are E Tapu N Ai Aron Santo Mareko. (8o), 57pp.
nd. Catholic Mission. Te Evagkerio Are E Tapu N Ai Aron Santo Mataio. (8o), 95pp. (Translator: Bontemps ?).
nd. Catholic Mission. Te Evagkerio Are E Tapu N Ai Aron Santo Ruka. (8o), 95pp.
nd. Catholic Mission. Te katekitimo ni karauraoi nakon te moa ni komunio. 42pp. Catholic Mission, GI, Abaiang. ML 238.2/10A1.
nd. Cochet, Alexandre-Marie. Kaurigko Are Iagoan Ara Toki Ake Aua (The Last Four Things). 2nd edition, 2, 124, 2, 18cm (?). SHM, GI.
nd. Guichard, P. (ed). Te Rabati (The Embrace). monthly, duplicated. SHM, GI, Butaritari.
nd. Sacred Heart Mission. Decretum "Quam singulari". (8o), 12pp. SHM, GI.
nd. anon. Iango n anti ni kamaraia. 1 v. GI, Tarawa, Bairiki. UH PAC/PL6245/I3.
nd. anon. Taian anene n te iein. 1p, 13.5x19.5, (penciled on back: "given C.M.C. by Frank Woodward of ABCFM, GI"). HMCS.