T


Tabai calls for global solidarity. (anon, 1990)
Tabai faces the final test. (Bataua, 1987)
Tabai re-elected as Kiribati President. (Bataua, 1983)
Tabai Stepping Down As Kiribati Marks 11th Year. (Bataua, 1990)
Tabai Talks About Kiribati. (anon, 1988)
Tabai top of the polls again. (anon, 1991)
Tabais given strong voice to the trade needs of the smaller islands. (McCabe, 1991)
Tabais two goals for Kiribati. (Bataua, 1983)
Tabernacle Talks with Little People. (Bell, 1919)
Tabiteuea North. (Geddes, 1983)
Tabiteuea North. (Geddes, 1975)
Tabiteuea North. (Geddes, 1983)
Tabiteuea North: its social and economic organisation. (Geddes, 1975)
Table of Voyages Affecting Micronesian Islands. (Reisenberg, 1965)
Taekaia ataei ma karo (ana reta ni Karemo te Epikopo O. Terrienne, 1941). (Terienne, 1941)
Taekan aia Makuri tan tuatua are koreaki iroun Ruka..., 327-450, and: Te ... (Bingham, 1909)
Taekan Aia Makuri Tan Tuatua are koreaki iroun Ruka ma Kabaran Nanona iro... (Bingham, 1909)
Taekan te Aro (catechism and prayerbook for Catholic Schools). (Bach, 1933)
Taekan Te Aro Are Riai Pa E Na Ataia Riki Ane Kani Bapetitoaki. (Sacred Heart, 1911)
Taekan te aro ni katorika. (Diocese of Tarawa, 1985)
Taekan te aro ni Katorika. (Roman Catholic, 1965)
Taekan te itoi ni naina. (Bingham, 1869)
Taekan Te Mare ni Kristian. (Lebeau, 1937)
Taekan te nakoa n te Aro (ana reta ni Karemo te Ebikobo O. Terienne, 195... (Terienne, 1958)
Taekan Te Tutia Are Takiription Te Tua Are Gkai. (Sacred Heart, 1912)
Taian anene n te iein. (anon, nd)
Taian anene n te kiritimati. (anon, 1916 (nd))
Taian Reirei Ibukia Bureitiman N Te Aba. (G & E I Co, 1951 (?))
Taian Reirei n te Taromaiuri are Koawa, ao taian Tataro aika teiteiaki ni... (Leveque, 1880)
Taian rongorongo. (London Missionary, 1929 (?))
Taian Taeka Aika A Na Warekaki Ni Kairaki Iaia Taromauri N Te Tabati Ana ... (Goward, 1914)
Taian Takaramentu Te Kapaneani Kapiraki. (Cochet, 1919)
Taian Tataro Ma Taian Anene. (Sumptibus Et Typis Missionis). (Wouwer, 1913)
Taian Titiraki N Taekan Te Tetamenti Are Gkoa Ao Te Tetamenti Are Gk... (Sacred Heart, 1912)
Taian titiraki n taekan te Tetamenti are ngkoa ao te Tetamenti ae ng... (Sacred Heart, 1952)
Taian titiraki n tuatua taekan te onimaki ao te taromauri ae koaua ma taian ... (anon, 1891)
Taian titiraki n tuatua taekan te onimaki nakoia ana reirei Jetu-Kirito. (Leveque, 1875)
Taiani kaetieti n te ekaretia. (Goward, 1908)
Taiheiyo Shoto Nyumon (A Guide to the Pacific Islands). (Nakajima, 1995)
Tala o tuvalu. (G & E I Co, 1958-60)
Tale of adventure in the South Seas, A. (Moors, 1880 (?))
Tale traditions of Eastern Micronesia: Marshallese, Gilbertese & Nauruan... (Chambers, 1972)
Tales from the Fellowship. (Andrew, 1991)
Tales from the South Seas. (Tristam, 1993)
Tales of Kiribati. (Kaatia, 1986)
Tales of Kiribati: A.D.A.B. teachers workshop (primary methodology languag... (Menary, 1985)
Tales of the Gilbert Islands. (Grimble, 1952)
Talks with parents about children (Bishop Teriennes epistle at Lent, 194... (Terienne, 1941)
Tama ao Rota - Te wareboki #1. (Juliette, 1969)
Tamana. (Lawrence, 1973)
Tamana. (Lawrence, 1983)
Tamana Island Report: Economic and social response in the Gilbert and El... (Lawrence, 1977)
Tamana Island, Southern Gilbert Islands. (Lundsgaarde, 1965)
Tamana leads way in Kiribati. (Bataua, 1987)
Tamana: a study of a reef island community. (Lawrence, 1984)
Tapu; a tale of adventure in the South Seas. (Moors, 1880 (?))
Taraan Karakin Kiribati. (Talu, 1979)
Taraiuas. (Featherman, 1888)
Taratai: A Pacific Adventure. (Siers, 1977)
Tarawa. (Gregg, 1984)
Tarawa. (Jones, 1945)
Tarawa. (Jones, 1951)
Tarawa. (Russ, 1975)
Tarawa. (Smith, 1953)
Tarawa. (U.S. Office of War, 1943 (?))
Tarawa (?). (Wheeler, 1963)
Tarawa 1:50,000, Republic of Kiribati. (Great Britain, 1985)
Tarawa and Makin. (Belote, 1971)
Tarawa and Operation Galvanic: Kiribati. (anon, 1977)
Tarawa and the struggle for the Gilberts, November 1943. (Graham, 1993)
Tarawa Atoll, showing location of government depts. (Great Britain, 1968)
Tarawa Atoll: Bonriki Runway Study Phase I. (Halcrow (Sir, 1978)
Tarawa atoll: Republic of Kiribati. Scale 1:100,000. (Kiribati Lands and, 1980 (?))
Tarawa atoll: Republic of Kiribati. Scale 1:100,000. (Kiribati Lands and, 1980 (?))
Tarawa Battle. (anon, 1945)
Tarawa eller Kingsmillgruppen. (Hartwig, 1862)
Tarawa growth brings problems. (Rennie, 1981)
Tarawa Marine Training School. (G & E I Co, 1969)
Tarawa Tide Table. (G & E I Co Marine, 1970)
Tarawa Today. (anon, 1946)
Tarawa, a battle report. (Werstein, 1965)
Tarawa, Guadacanal, Midway, Wake, Bougainville. US Marines in the WWII... (U.S. Gov't, 1950)
Tarawa, the Toughest Battle in Marine Corps History. (Hannah, 1944)
Tarawa: A Legend is Born. (Shaw, 1969)
Tarawa: honderd dagen in een reddingboot en op een koraaleiland. Naar het v... (Osten, 1949)
Tarawa: Testing the Theory. (Anderson, 1983)
Tarawa; the dramatic story of one of the most devastating battles in Marin... (Bailey, 1962)
Tarawa; the Story of a Battle. (Sherrod, 1944)
Tarawas miracle cure. (anon, 1984)
Te Aba n Tungaru. (Bermond, 196?)
Te Arithmetic ao te Algebra. (Roman Catholic, 19--)
Te BA Ao Kin. (The Rock and The Keys). Tera BA are a kateak... (London Missionary, 1926 (?))
Te Baibara, ae ana taeka te Atua, ae kanoana te O Tetemanti ma te Nu Tete... (Bingham, 1893)
Te Baibara: Te Nu Tetamenti. (Catholic Mission, 1954)
Te Baitari. An edible jellyfish from Tarawa. (Pope, 1952)
Te boborau i bukini Kristo, rongorongon taiani kaibuke aika kaibuken te..... (Eastman, 1945)
Te boki ibukia kirabu n aine inanoni kawa ao kometen te mauri (e buokaki n... (Bowman, 1964)
Te Boki N Anene Ae Bou. LMS. (London Missionary, 1919)
Te Boki N Anene Ma BAna Ae Bou. (Bingham, 1929)
Te Boki N Anene Ma Bana Ae bou. (London Missionary, 1926)
Te boki n anene ma bana, ae aia boki Kristian ni karaoiroa te atua. (Bingham, 1897)
Te boki n anene, ae aia boki (bai?) Kiritian ni karaoiroa te Atua.. (Bingham, 1863)
Te boki n rei te ware-bai. (Bingham, 1871)
Te Boki n rei te ware-bai: kaauani boretian te boki n iware-bai n taekani... (Bingham, 1894)
Te boki n reirei. (Bingham, 1865)
Te boki n reirei te ware-boki. (Bingham, 1869)
Te Boki n Rongorongo ao Banna. Te Boki Ni Wareboki i bukin... (London Missionary, 1928+ (?))
Te Boki ni buobuikia aine ni Kiribati n aia botaki n taromauri. (Mission Press, 1911)
Te boki ni buobuokia aine ni Kiribati n aia botaki n taromauri. (Bingham, 1896)
Te boki ni kananakoa kain te ekaretia. (anon, 1901 (nd))
Te Boki Ni Karakinia Aomata ma bai Aika Taekinaki n Te O Tetemanti Aika... (Bingham, 1863-4)
Te Boki Ni Wareboki i bukin te Reirei. (London Missionary, 1928+ (?))
Te boki ni wareware. Iesu Kristo, Natin Te Anti. Ao A Na Ira-Nanon Arana ... (Bingham, 1860)
Te bokin anene. (Bingham, 1896)
Te borau ao te taubong n Tungaru. e kabobongaki karaoan te boki aei iroun... (Eritaia, 1987)
Te constitution ao by-laws te kabowi ni kairake ni kataia ni Kristian. I Gilbe... (anon, nd)
Te English (ana boki te tia reirei ni Katorika), Standard 1(-2). (Catholic Mission, 19--)
Te ethics n te Nu tetemanti are taekan te maiu ae raoiroi (Hulsean lectures... (Scott, 1942)
Te euan(g)kerion are koreaki irouni Mataio. (Bingham, 1863? (nd))
Te Euangkerio Ni Kamaiu nakoia kain aba aika ro. (Eastman, 1919+)
Te Euankerio are koreaki iroun Ioane, ae kaetaki man taetae n erene.. (Bingham, 1866)
Te euankerio are koreaki iroun Ruka; ae kaetaki man taetae n erene. (Bingham, 1869)
Te euankerio are koreaki irouni Ioane, ae kaetaki man taetae n erene. (Bingham, 1866)
Te Euankerio are koreaki irouni Mareko, ae kaetaki man taetae n erene. (Bingham, 1869)
Te euankerio are koreaki irouni Mataio, ae kaetaki man taetae n erene. (Bingham, 1866)
Te euankerio are koreaki irouni Mataio, ma kabaran nanona ma te rikitiane... (Bingham, 1904)
Te Euankerion are ana taeka Iesu Kristo are koreaki irouni Mataio. (Bingham, 1864)
Te Euankerion are Ana Taeka Iesu Kristo, are Koreaki Irouni Ioane. (Bingham, 1864)
Te Evagkerio Are E Tapu N Ai Aron Santo Joane. (Catholic Mission, nd)
Te Evagkerio Are E Tapu N Ai Aron Santo Mareko. (Catholic Mission, nd)
Te Evagkerio Are E Tapu N Ai Aron Santo Mataio. (Catholic Mission, nd)
Te Evagkerio Are E Tapu N Ai Aron Santo Ruka. (Catholic Mission, nd)
Te Evagkerio are tapu mai rouni Mataio are Tapu are ana apotoro ... (Catholic Mission, 1895)
Te geography are taekan aron aon apa, te katenua te boki. (Cochet, 1912)
Te geography are taekan aron aon apa: te katenua ni boki. (Sacred Heart, 1912)
Te Grammar ae Tuan te Taetae. (Roman Catholic, 1941)
Te ika ae te kabanea ni bubura i aon Kiribati. (Kauea, 1987)
Te Itoi ni Kiribati (The Star of the Gilbertese). (Sacred Heart, 1952-)
Te kamantere n taian Areru (commentary on Psalms). (Spivey, 1940)
Te Kaotioti N Reirei I Bukin te Me. (Eastman, 1928)
Te Kaotioti N Reirei I Bukin Te Me Ke Te Taromauri Ni Mitinare. (Eastman, 1923)
Te kapeaneani Kapiraki. (Cochet, 1909)
Te karaki ae taekan Iobi. (Bingham, 1899)
Te karaki ni I-Tungaru.... (Groves, 1974)
Te Katake. (Whincup, 1981)
Te Katekitimo Are Kaetan Te Aro Ni Kiritian Nakoia Kain Te Katorika. (Wouwer, 1905)
Te Katekitimo are karakinani baika koaua ake n te Baibara, ao t... (London Missionary, 1916)
Te katekitimo ni karauraoi nakon te moa ni komunio. (Catholic Mission, nd)
Te kaubai man te nii. Ao e iraorao ma ano Aobiti te kabowi n te Betebeke M... (Pieris, 1957)
Te koaua. Quarterly paper of the Gilbert & Ellice Islands Seventh-Da... (Seventh Day, 1969-)
Te Kolone o Kilibati mo Elise (The colony of Gilbert & Ellice). (anon, 1941)
Te Koreti Taiann Anene Ni Katorika I Aoni Kiribati. (Wouwer, 1908)
Te Makuri ni Kairiiri I Bukin Kiribati = Mixed gardens, gardening on a co... (Peduzzi, 1989)
Te man n raoi. (anon, 1903)
Te Man n raoi / e kaotaki iroun te G.I.T.S. Kabowi, n te katenua n ... (Channon, 1900-1905)
Te Moa n Geography. (Catholic Mission, 1938)
Te moa n tiaokurebe, ae taekan aron aonaba. (Gilbertese primary... (Hawaiian Board of, 1902)
Te Moa-Ni-Boki n Reirei. (Sacred Heart, 1925)
Te nakoa ni Minita (The calling of the Ministry). (Eastman, 1942)
Te Nakoa Ni Minita ke Reirei Aika Tenua Ni Buoka Te Minita N Ana Makuri M... (Channon, 1903)
Te Novena n tataro ke ruaiua te bong ma Nei Maria. (Catholic Mission, 197-)
Te Novena n tataro ke ruaiua te bong ma Nei Maria ae Ara Uea mai... (Catholic Mission, 197-)
Te Nu Tetamenti. (Catholic Mission, 1954)
Te Nu Tetemanti ao Taian Areru (NT w. OT Psalms). (Bingham, 1909)
Te Nu Tetemanti, ae ana taeka ara uea ao ara tia kamaiu are Iesu Kristo a... (Bingham, 1871)
Te Nutipepa (The Newspaper). (Sacred Heart, 1914-39)
Te otenanti i bukin te reirei, 1976 (The Gilbert Islands. Educat... (Gilbert Islands, 1976)
Te Oto-rongorongo ao Tuan te taetae ni Kiribati. (Pateman, 1934)
Te oto: Standard I man te iter, nakon Standard II man te iter. (Sacred Heart, 1957)
Te Ovulation Method n te taetaeni Kiribati. (Consilio, 197? (nd))
Te Rabati (The Embrace). (Guichard, nd)
Te Reirei n taeka. (Catholic Education, 1971-2)
Te Reitaki n Nounouti: a survival of traditional authority in the Gilbe... (Macdonald, 1972)
Te reta ni Karemo, 1940. (Terienne, 1940)
Te Rikirake (Mar. 1970). (Uatioa, 1970)
Te rikitianere ni Baibara, ae te boki ni kaoti nanon taeka ianena aika 37... (Bingham, 1895)
Te rikitianere ni Baibara: ae te boki ni kaoti nanon taeka ianena aika 37... (Bingham, 1895)
Te rikitianere ni Baibara: ae te boki ni kaoti nanon taeka ianena aika 38... (Bingham, 1909)
Te rikitianere...ianena aiki 385.... (Bingham, 1909)
Te Rongorongo (The News). (Berclaz, nd)
Te Taetae n English i pukia aomata ni pane. (Sacred Heart, 1926 (?))
Te Taromaiuri nakon Antiban Jesu: (ana reta ni Karemo te Epikopo Octava ... (Terienne, 1942)
Te Taromaiuri Ni Katorika 1 (Vicariatus Apostolicus Insularum Gilbertinaru... (Wouwer, 1913)
Te Taromaiuri Ni Katorika Taian Tataro N Te Pog Nakon Te Kapara Pure N Te ... (Wouwer, 1908)
Te Tataro ni Katorika. (Sacred Heart, 1949)
Te Taua n te Ota. Te Kaotioti N Reirei I Bukin te Me. (Eastman, 1928)
Te teinaine ae i baka irouna. (Trobisch, 197-)
Te tiaokurebe ni Kiribati. (Terurunga, 197-)
Te tiaokurebe, ae taekan aron aon-aba. (Bingham, 1886)
Te Tiaokurebe; aba n te Betebeke (Geography - lands of the Pacific). (Pateman, 1937)
Te titiraki n te atua ao aomata. Te boki aei, e riai iroun te i-kawai ma at... (Mahoe, 1865)
Te Toka N Aberika Ae Batabata (adapted from A Black Prince in Africa). (Leighton, 1928)
Te tutia i nanon te wiki. (anon, 197-)
Te Uekeraa. (Kiribati., 1977-89)
Te utu ni Kiritian: aroni kawain kamarangan te kariki, bokin ana kawai D... (Consilio, 1973)
Te wa: the canoe in Kiribati and the boat in the Bible. (Manaima, 1988)
Te Warebai (Arithmetic) (ana boki te tia reirei ni Katorika). (Catholic Mission, nd)
Te Wareboki. (Catholic Education, 1970)
Te Wareboki (ana boki te tia reirei ni Katorika). (Sacred Heart, 195-)
Te wareboki ae bou (E katauraoaki iroun E.May Pateman i bukia ataei n tai... (Pateman, 1940)
Te wareboki n Tiaokurebe ae rongorongoia kain aonaba. (Adapted from People of... (How, 1929)
Te Wareboki, Standard I (ana boki te tia reirei ni Katorika). (Sacred Heart, 1957)
Te Wareboki, taian Rongorongo. (Levett, 1928+)
Te wareboki. Taian rongorongo. (London Missionary, 1929 (?))
Te Wareboki: (ana boki te tia reirei ni Katorika) (for) infants (-... (Catholic Mission, nd)
Te Wareboki: i bukia class 1 ao class 2 n reirei n te kawa. (Sacred Heart, 1959)
Te Warepai Nakoia Ataei ni Kiribati. Mai Rouia Mitinare ni Katorika. Te Mo... (Wouwer, 1908)
Te Warepai Te Maoni Boki. Tua Aika Aua Aika Potoni Makuri N Te Warep... (Sacred Heart, 1905)
Teachers handbook. (Tarawa Teachers', 1974)
Teachers Handbook. (with Raymond C., 1979)
Teburoro takes charge. (anon, 1994)
Teburoro Tito, President and Minister of Foreign Affairs and Internation... (Sakamoto, 1994)
Technical Meeting on Livestock Production and Health (Suva, Fiji, ... (South Pacific, 1966)
Temaiku Bight: a practical study in land reclamation in the Gilbert Islands ... (Town, 1977)
Temporary Reprieve for the G & E I, A. (anon, 1971)
Ten Tion ao Nei Mere. (G.I.P.C., 1973-6)
Ten year plan of reconstruction and development and welfare. (G & E I Co, 1946)
Tentative List of Books Written in or about the Languages of Gil... (Mitchell Library, 1954)
Tera ae a noria ? Te wareboki #3. (Catholic Mission, 1969)
Tera BA are a kateaki te Ekaretia i aona? E Kaekaki Taian T... (London Missionary, 1926 (?))
Termite from Fanning Island, A. (Kirby, 1925)
Tero. (G & E I Public, 1947-)
Tero (Sail Ho!). (G & E I Public, 1947-)
Test Excavation of the Nukantekainga Site on Tarawa, Kiribati, Central P... (Takayama, 1990)
Testing Britains bomb. (Blakeway, 1985)
Testing the Theory. (Anderson, 1983)
Teuare Iesu (The Manhood of the Master). (Fosdick, 1938)
Texts from Te Nutipepa. (Hughes, 1989)
Theatre group for Kiribati. (anon, 1981)
These are the Gilberts. (Tentoa, 1976)
Things we do for England: If only England knew!, The. (Bevington, 1990 (?))
Third development plan review. (Gilbert Islands., 1977)
Third development plan revised project list and expenditure,... (Gilbert Islands., 1977 (?))
Third Trip of the Morning Star to Micronesia (letter). (Brown, 1860)
This is Kiribati. (Tentoa, 1979)
Thoughts on Future Constitutional Development in the Gilbert Islands. (Smith, 1977)
Thoughts on Future Constitutional Development in the Gilbert Islands: A pu... (Smith, 1978)
Thoughts, Talks and Tramps: Some less known islands in the Pacific. (im Thurn, 1913)
Threat of poverty, A. (Thornhill, 1984)
Three Binghams Named Hiram, representatives of changing American Polic... (Livingston, 1971)
Three Dances of Oceania. (Dean, 1976)
Three Islands. (Williams, 1971)
Three-dimensional Hydrographic Map of Canton Island, A. (Jenks, 1970)
Through Atolls and Islands in the Great South Sea. (Moss, 1889)
Through Fires of Testing, being the decenniel review, 1940-50 o... (London Missionary, 1952)
Through the Atolls of the Line. (Osborne, 193- (?))
Through Tropic Seas. (Burnett, 1910)
Ti a tataro i bukin abara ae, Kiribati. (Bible Society in, 1979)
Tioba and the Tabiteuean Religious Wars. (Maude, 1981)
Titans of the Seas: the Development and Operations of Japanese and America... (Belote, 1971)
Titian Ramsay Peale, 1799-1885, and his journals of the Wilkes expedition, ... (Peale, 1961)
Titiana: a Gilbertese community in the Solomon Islands (Gizo I.). (Knudson, 1964)
Tito talks of a pro-business climate. (Johnson, 1995)
To California and the South Seas: the Diary of Albert G. Osbun, 1849-1851. (Osbun, 1966)
To Shipowners, Captains... etc. (anon, 1860)
Todays folk art. (Dark, 1983)
Tokanoa; a plain tale of some strange adventures in the Gilberts, The. (Moors, 1880 (?))
Topics n taromauri i bukin te kobowi ni kairake ni kataia ni kr... (Bingham Institute, 1903)
Tourism: Aid to the Economic Woes of Kiribati. (Takiora Ingram, 1982)
Towards a Gilbert Islands National Collection: a revised list of desiderata. (Overy, 1978)
Trade. (G & E I Co, 1972)
Trading dilemma, The. (anon, 1984)
Tradition, Change and Meaning in Kiribati Performance: an ethnography of m... (Lawson, 1989)
Traditional Architecture in the Gilbert Islands: a cultural perspective. (Hockings, 1989)
Traditional beliefs, rituals and narratives (eels). (Luomola, 1981)
Traditional healing methods: a survey of traditional healing methods in Fi... (Tareka, 1976)
Traditional History of Butaritari, The. (Coppack, 19--)
Traditional songs and dance music recorded at the South Pacific ... (Gilbert & Ellice, 1972)
Traditional Stories From the Northern Gilberts = Karaki n ikawai mai Kirib... (Tiroba, 1989)
Tragedy of 1851. (Webster, 1957)
Tragedy of Ocean Island. (anon, 1946)
Training Ship Teraaka. (Ward, 1974)
Transactions in Gilbertese Law and Justice. (Lundsgaarde, 1974)
Transactions in Law and Justice: an analysis of native courts in Gilb... (Lundsgaarde, 1973)
Transactions of the Missionary Society, 1803-18. (London Missionary, 1803-18)
Transitive Marking in Micronesian Languages. (Harrison, 1977)
Transmission of the Christian Conception of God from one Culture to the Oth... (Itaia, 1973)
Transport Survey of the G & E I Co. (Pell, 1971)
Travelling around Christmas Island. (Rougier, 1925)
Travels and Researches of eminent English missionaries. (Picken, nd)
Travels in the Pacific after Robert Louis Stevenson. (Bell, 1995)
Treasure Islands: The trials of the Ocean Islanders. (Binder, 1977)
Treatment of offenders. (Gilbert Islands., 1976-)
Treaty of Friendship with the Republic of Kiribati: report (to accomp... (U.S. Senate, 1982)
Treaty of friendship with the Republic of Kiribati: report (to acco... (United States, 1983)
Trees, people and the atoll environment. (Thaman, 1990)
Trial material produced by the UN-DP (UNESCO) Currhe South Paci... (U.N. Development, 1971-)
Trials of the Ocean Islanders, The. (Binder, 1977)
Trienniel Survey, 1958-60. (G & E I Co, 1958-60)
Trienniel Survey, 1967-9, 1971, 2, 3. (G & E I Co, 1967-73)
Trip to the Gilbert Islands at the Turn of the Century, A. (Chatfield, 1966)
Tropical Pacific, The. (Harris, 1966)
Trouble Mr. Bingham had at Apaiang. (Restieaux, nd)
Trouble on Tarawa and Apaiang (Gilbert Islands). (Bingham, 1879)
Trouble with being tiny. (Keith-Reid, 1984)
Troubles of the Gilbert and Ellice Islands, The. (Thornton, 1954)
True (and Wondrous) Story of how Britain got hold of Ocean Island, The. (Langdon, 1965)
Tua Aika Aua Aika Potoni Makuri N Te Warepai, Ao Te Ware Mane. (Sacred Heart, 1905)
Tuberculosis in the G & E I Co 1964-8. (Hamblett, 1969)
Tuna baitfish and the pole-and-line industry in Kiribati. (Rawlinson, 1992)
Tungaru Traditions: Writings on the Atoll Culture of the Gilbert Islands (b... (Maude, 1989)
Tungarus 727 Flight Trouble. (Bataua, 1984)
Tusitala of the South Seas: The Story of Robert Louis Stevensons Life in ... (Ellison, 1953)
Tutian te Tabati (ana boki te tia reirei). (anon, 196-)
Tuturani: A Political Journey in the Pacific Islands. (Malcomson, 1990)
Tuvalu After Independence. (Cornell, 1979)
Tuvalu, the New mini-state. (anon, 1975)
Tuvaluans lose a safety valve. (anon, 1975)
Twelfth Regional Technical Meeting on Fisheries, Noumea, New Caledo... (South Pacific, 1980)
Twentieth South Pacific Forum, Tarawa, Kiribati, 10-11 July 1... (South Pacific Forum, 1989)
Twenty-eight Days in Kiribati. (Eyley, 1987)
Twenty-five Years of the London Mission Society 1895 - 1920. (James, 1923)
Two countries join in Ciguatera poison study. (Johnson, 1992)
Typology of Consanguineal Groups, The. (Goodenough, 1955)

U


U.S. Marines own story of the battle for Tarawa. An account documented an... (Wilson, 1945)
U.S.S. Jamestown at sea, 2 May 1870... reporting transactions at the Gilb... (Truxton, 1870)
Uean abara: The High Chiefs of Butaritari and Makin as Kinsmen and Office... (Lambert, 1978)
Umaia ni maeka ka:in aonaba (Homes in many lands). (Pateman, 1937)
Un archipel peu connu de la Micronésie (îles Francis, Gilbe... (Hercouet, 1895)
Un defi a la Vierge. Un ile paradisiaque. L Arorae lui ferme ses portes. (Jonchere, 1958)
Un ile paradisiaque. L Arorae lui ferme ses portes. (Jonchere, 1958)
Un lixingeois parti au bout du monde. (Fersing, 1989)
Uncle Sams Pacific Islets. (Leff, 1940)
UNDP to aid in Kiribati development. (anon, 1991)
Une combat inégal: lenvironnement des îles à phosphate ... (Dupon, 1986)
Une Mission aux Iles Gilbert (Oceanie). (Dupuy, 1910-11)
Une monographie de lîle Perou. (Choblet, 1923)
Une seminaire sur les atolls à Tarawa, îles Gilbert. (Guilcher, 1967)
Une visite aux Missions des Iles Gilbert et de la Papouasie. (Depigny, 1924-5)
United Nations Involvements with Australias Territories. (Australian, 1975)
United States Exploring Expedition ...1838-42...ethnology and philology (Vol... (Hale, 1846)
Unsuspected Wealth in Barren Rocks; remarkable story of Pacific phosphate in... (anon, 1939)
Updating of Goodenoughs analysis, An. (Lundsgaarde, 1972)
Upper Primary School Curriculum. Karakin Kiribati Book 1. (G & E I Co, 1972)
Upper Primary School Curriculum. Karakin Kiribati Book 2. (G & E I Co, 1973)
Upper-primary Curriculum in the G & E I, The. (Burns, 1971)
Uproar over Soviets. (Keith-Reid, 1985)
Urban Tarawa ... telephone directory / Republic of Kiribat... (Kiribati. Ministry, 1980-81)
Urban Tarawa 1968: Some Problems and Prospects. (Bedford, 1968)
US Army in WWII: The War in the Pacific. (Crowl, 1955)
US claims in Gilberts. (anon, 1978)
US Exploring Expedition...1838-42, under the command of Charles Wilkes. (Wilkes, 1844)
US hints at separate tuna deal. (Doulman, 1986)
US Marines in the WWII, authentic battle histories of leathernecks in ... (U.S. Gov't, 1950)
US reaction to seizure. (North, 1987)
US, Kiribati sign pact. (anon, 1979)
Use of trees and plants by women of the Gilbert Islands and Tuvalu, The. (Russell, 1976)
Uses of Kinship Terms and Personal Names in the Gilbert Islands, The. (Lambert, 1968)
USP plunges into debt. (anon, 1982)
Utilisation of local feed resources in pig feeding in Kiribati. (Ochetim, 1989)
Utmost Savagery - The Three Days of Tarawa. (Alexander, 1995)

V


Value and importance of portulaca as a native food in the Phoenix Islands... (Turbott, 1954)
Vanishing breed celebrates a birthday, A. (Hook, 1976)
Vegetation of Nauru and the Gilbert Islands: Case Study. (Thaman, 1992)
Vegetation on Christmas Island. (Gallagher, 1959)
Vernacular language syllabus, Classes 1 & 2, revised. (Tarawa Teachers', 1976)
Vernacular language, lower primary: teachers hand-book. (Tarawa Teachers', 1974)
Vernacular language, lower primary: Teachers Handbook. (G & E I Co, nd)
Vernacular Names of Marine Eels in the Gilberts (Kiribati) (Les noms des... (Luomala, 1985)
Viability and Vulnerability of a Small Island State: the case of Kiribati... (Pollard, 1987)
Vicariat Apostolique des Iles Gilbert. Rapport presenté par Sa Grand... (Leray, 1899)
Vicariat de Micronesie. Rapport du Supérieur de cette mission &ag... (Bontemps, 1893)
Vicariatus Apostolicus Insularum Gilbertinarum et Elliciarum. Taian Tataro... (Wouwer, 1913)
Vicariatus Apostolicus Insularum Gilbertinarum. Taekan Te Mare ni Kristian. (Lebeau, 1937)
Vikings of the Pacific. (Buck, 1959)
Vikings of the Sunrise. (Buck, 1938)
Vikings of the Sunrise. (Buck, 1975)
Village Self-Help Health Improvement Programmes. (G & E I Co Medical, 1971)
Villager, A. (Tekonnang, 1974)
Vingtcinquieme Anniversaire de larrivée des 3 premiers Missio... (Sacred Heart, 1913)
Visit in Morning Star. (Garret (?), 1860)
Visit to Bairiki Prison by Chief Justice: Report. (Quinn, 1977)
Visit to Christmas Island. (Meadows, 1963)
Visit to Hendervilles and Woodalls Islands. (Baker, 1844)
Visite aux îles Gilbert. (Devambez, 1960)
Visiting Mission to the Trust Territories of Nauru, New Guinea and other Pac... (U.N., 1959)
Vocabulaire & Grammaire Gilbertin. (Henquel, 1880 (?))
Vocabulaire Arorai (Iles Gilbert), précédé de notes g... (Colomb, 1887)
Vocabulary and grammar of the Tarawan language. (Hale, 1846)
Vocabulary of English, Gilbertese, Ellice Common Usage, A. (Panapa, 1968)
Vocabulary of the Gilbert Islands. (Fabre, 1845)
Vocational Training and the Labour Market: South Pacific. (Siddiqui, 1992)
Volker und Kulturen der Erde in Wort und Bild. (Bernatzik, 1954)
Von Lebenskunst und Überlebenskunst. (Pointer-Barr, 1996)
Von Stellmach in the Pacific again. (anon, 1982)
Voyage among the Gilbert and Ellice Islands in a motor vessel engaged in ... (Jackson, 1940)
Voyage around the world, with selected sketches of voyages to the south s... (Fanning, 1835)
Voyage autour du Monde Entrepris par Ordre du Gouvernement sur la Corvette... (Lesson, 1839)
Voyage autour du Monde...sur la Corvette de Sa Majesté la Coquill... (Duperrey, 1827)
Voyage de decouvertes autour du monde et a la recherche de La ... (Dumont d'Urville, 1832-4)
Voyage du Buffon, 1879-1880. (Fradin, 1881)
Voyage from New South Wales to Canton, in the Year 1788, with Views of th... (Gilbert, 1789)
Voyage in the Childrens Missionary Steamship John Williams IV, described i... (Corbin, 1931)
Voyage Médical autour du Monde Executé sur la Corvette la Co... (Lesson, 1829)
Voyage of Governor Phillip to Botany Bay...added the journals of Lieuts. ... (Phillip, 1789)
Voyage of the Liberdade. Description of a voyage down to the sea. (Slocum, 1890)
Voyage of the Resolution and Adventure, 1772-1775, The. (Beaglehole, 1961)
Voyage Pittoresque autour du Monde; résumé g&eac... (Dumont d'Urville, 1834-5)
Voyage Round the World in His Majestys Ship Dolphin, Commanded by the Honour... (anon, 1776)
Voyage round the world in His Majestys ship the Dolphin, commanded by...Byr... (Byron, 1767)
Voyage Round the World in the Years 1800, 1801, 1802, 1803, and 1804, in... (Turnbull, 1813)
Voyage Round the World, in the Years 1785, 1786, 1787, and 1788, A. (La Perouse, 1798)
Voyage Round the World...performed in 1785, 1786, 1787, and 1788, in the Ki... (Dixon, 1789)
Voyage To The Pacific Ocean... 1776-1780, A. (Cook, 1784)
Voyage to the Southern Ocean: The Letters of Lieutenant William Reynolds... (Reynolds, 1988)
Voyagers All! The Story of the Ships of the London Missionary Society. (Eastman, 1947)
Voyages and discoveries in the south sea. (Fanning, 1924)
Voyages of Pedro Fernández de Quirós, 1595-1606, The. (Markham, 1904)
Voyaging for Christ: History of the LMS Missionary ships. (Eastman, 1945)
Voyaging Stars: Aspects of Polynesian and Micronesian Astronomy. (Lewis, 1974)

W


W.R. Carpenter and Co. (anon, 1935)
Wakin te tia mananga, man te maiu aei nakon te maiu are na roko. Bon te t... (Eastman, 1926)
Wander in the Central Pacific, A. (Robson, 1941)
War Finds its Way to the Gilbert Islands; United States Forces Dislodge J... (Grimble, 1943)
War in the Central Pacific 1943. (Hoyt, 1978)
War in the Pacific, The. (Crowl, 1955)
Warebai (Arithmetic), Boki I. (Stage III). (Pateman, 1935)
Warebai (edition for LMS Schools). (London Missionary, 1935-46)
Warebai. Boki II. (Stage IV). (Pateman, 1936)
Warebai. Boki IV (Class VI). (G & E I Education, 1946)
Wareboki ni Kiribati i bukin te tia reirei. (Catholic Education, 1970-2 (?))
Warm but critical view of the Gilbertese, A. (Tryon, 1978)
Warriors: A tale from Kiribati. (Tristam, 1993)
Washington Island. (anon, 1861)
Water Supply and Sewage Disposal for Urban Tarawa. (Wilton & Bell, 1972)
Water Supply, Sewerage and Sewage Disposal for Urban Tarawa. (Wilton & Bell, 1967)
Watering the islands. (anon, 1985)
Way they are, The. (Bindman, 1992)
We Chose the Islands. (Grimble, 1952)
We Chose the Islands. (Loveman, 1953)
We Chose the Islands: a six year adventure in the Gilberts. (Grimble, 1952)
We the Navigators: The Ancient Art of Landfinding in the Pacific. (Lewis, 1972)
We Visit Tabiteuea (GI). (Hilder, 1949)
We Went Recruiting in the Gilberts. (Hilder, 1949)
Weapons and Implements of Savage Races (Australasia, Oceania, and Africa... (Montague, 1921)
Weeds of Importance in the Gilbert Islands. (Tebao, 1971)
Week in the Gilbert Islands (Ei-ryou Gilbert no ichi-shuujitsu), A. (Someki, 1939)
Weekday Missal (celebrant). (Catholic Church, 197-)
Weeping Tabai holds Kiribati. (Mackenzie, 1983)
Well - We leave it to you! (Notes on Christmas Island). (Hilder, 1949)
Western Pacific Islands (BSIP, G & E I, New Hebrides). (Coates, 1970)
Western Pacific, its History and Present Condition, The. (im Thurn, 1909)
Western Pacific, The. (Evans, 1949)
Western Pacific. Correspondence relating to the administration of ... (Great Britain., 1908)
Western Pacific. Report by Mr. Arthur Mahaffy on a visit to the Gilbert a... (Mahaffy, 1910)
Whale Hunt: the narrative of a voyage by Nelson Cole Haley, harpooner in th... (Haley, 1948)
What is Development?. (Hughes, 1972)
What the children see: the pictorial perception of 45 Gilbertese... (Regional English, 1975)
What were the guano islands?. (Bryan, 1939)
When cholera, the wasting death, stalked the Gilbert Islands. (Carter, 1977)
When in Rome. (Nelson, 1944)
Where securitys a beer down the road. (Keith-Reid, 1989)
Where state canoe paddling is an art to be learned. (anon, 1973)
Where the trade winds blow: a memory of the old Gilbert and Ellice Islands. (Hook, 1980)
Who controls Tuvalu?. (Paeniu, 1983)
Who owns Christmas Island?. (anon, 1937)
Who will take over from Tabai?. (anon, 1991)
WHO/SPC Environmental Sanitation Project, G & E I Co, The. (Bess, 1969)
Wild Life among the Pacific Islanders. (Lamont, 1867)
Wild Life in Southern Seas. (Becke, 1897)
Wilkes Expedition - The First U.S. Exploring Expedition (1838-41), The. (Tyler, 1968)
Windows on the World. (Bataua, 1985)
Winning orders in Micronesia. (anon, 1986)
Witchcraft in the South Sea Islands. (Grimble, 1940)
With Christ to the Father. (Sacred Heart, 1969)
Women and ecology on a Pacific atoll. (Brewis, 1995)
Womens ring of friendship, Republic of Kiribati. (Foundation for the, 1982-)
Woodwork Training in the Gilberts. (Wigzell, 1970)
Word of Jackson, The. (anon, 1984)
Words on the calling of religion (Bishop Teriennes Epistle at Lent, 1958... (Terienne, 1958)
World Catalogue of Theses on the Pacific Islands. (Dickson, 1970)
World of Islands, A. (Knox-Mawer, 1968)
World War II in Kiribati. (Highland, 1988)
Worship in the Maneaba: a Kiribati perspective. (Tenten, 1993)
Worship of Jesus Christ (Bishop Teriennes Epistle at Lent, 1942), The. (Terienne, 1942)
Wreck of the Bremen Whaleship Mozart, The. (anon, 1848)
Writing in Kinders. (Catholic Education, 1970-2 (?))
Writings of Hiram Bingham II, 1841-1908. (Bingham, 1981)
Writings on the Atoll Culture of the Gilbert Islands (by Arthur Francis Gri... (Maude, 1989)

Y


Yankee doctor in paradise, A. (Lambert, 1941)
You can bank soon on Westpac. (anon, 1982)
Young castaways, The. (Bowman, 1852)
Young disciple: a manual for Gilbertese Catechumens, The. (London Missionary, 1914)
Your guide to Pacific business opportunities. (Bromby, 1988)

Z


Zoographic Relationships of Fanning Island Inshore Fishes, The. (Gosline, 1971)
Zun 25 jahrigen Bestehen der kath. Mission 1888 - 1913. (Catholic Mission, 1913)
Zur Meteorologie der Gilbert-Inseln mit einem Anhang uber die Inseln und d... (Prager, 1903)